1320X318 header kliniki LENTARIS

1320X318 header kliniki LENTARIS

ΚΛΙΝΙΚΗ

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης είναι Διευθυντής Ρομποτικής Χειρουργικής Ουρολογίας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, κλινική στην οποία πραγματοποιεί τις επεμβάσεις που αναλαμβάνει μαζί με την ιατρική του ομάδα.

Παράλληλα ο Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης διατηρεί τη θέση Διευθυντή-Εκπαιδευτή Ρομποτικής Χειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Skåne/Helsingborg, έχοντας εικοσαετή ιατρική παρουσία στη Σουηδία.