1320X318 header kliniki LENTARIS

1320X318 header kliniki LENTARIS

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΙΕΡΟΚΟΛΠΟΠΗΞΙΑ

Γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόπτωση πυελικού εδάφους και ακράτεια ούρων, πιθανώς χρήζουν επεμβατικής θεραπείας και συγκεκριμένα ιεροκολποπηξίας.

Ο Χειρουργός-Ουρολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης είναι εξειδικευμένος στη ρομποτική χειρουργική και διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε επεμβάσεις ρομποτικής ιεροκολποπηξίας.

Στις περιπτώσεις που η ακράτεια επιμένει παρά τις φαρμακευτικές ή άλλου τύπου θεραπείες μπορεί να χρειαστεί η εσωτερική διόρθωση του προβλήματος με χειρουργική επέμβαση ιεροκολποπηξίας.

Η ρομποτική ιεροκολποπηξία, μέθοδος την οποία εφαρμόζει ο Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης, διασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα, ελαχιστοποιώντας την ταλαιπωρία, τον πόνο καθώς και το χρόνο νοσηλείας και ανάρρωσης.

Διαδικασία Ρομποτικής Ιεροκολποπηξίας

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης πλοηγεί τους ειδικούς ρομποτικούς βραχίονες με τη βοήθεια ενός υπολογιστή που προσομοιώνει τις κινήσεις του χειρουργού. Μέσω της τρισδιάστατης απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας και της ψηφιακής μεγέθυνσης του χειρουργικού πεδίου, ο χειρουργός λειτουργεί σαν να βρίσκεται μέσα στο σώμα του ασθενούς. Η απαράμιλλη ακρίβεια, ευελιξία και σταθερότητα κινήσεων που προσφέρει το ρομποτικό σύστημα σε συνδυασμό με την μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση που διαθέτει ο Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης στη συγκεκριμένη μέθοδο, επιτρέπουν την προσέγγιση ανατομικών σημείων ιδιαίτερης ευαισθησίας και την αποκατάσταση των προβληματικών περιοχών.

Πλεονεκτήματα Ρομποτικής Ιεροκολποπηξίας

  • Ελάχιστα επεμβατική διαδικασία
  • Σχεδόν μηδενική απώλεια αίματος, ώστε να μην χρειαστεί μετάγγιση
  • Μικρότερος πόνος και μειωμένη νοσηρότητα μετά το χειρουργείο
  • Μειωμένος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο
  • Μειωμένος χρόνος ανάρρωσης και επιστροφής στην καθημερινότητα
  • Διατήρηση των φυσικών διαστάσεων του κόλπου, ευνοώντας τη διατήρηση σεξουαλικής λειτουργίας