1320X318 header kliniki LENTARIS

1320X318 header kliniki LENTARIS

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ

Η γυναικεία ακράτεια αποτελεί πρόβλημα εκατομμυρίων γυναικών ανά τον πλανήτη, που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και την ψυχολογία τους.

Ο Χειρουργός-Ουρολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης εφαρμόζει μια σειρά ενδεδειγμένων και σύγχρονων μεθόδων, ανάλογα με την περίπτωση, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακράτειας βελτιώνοντας καθοριστικά την ποιότητα ζωής της ασθενούς.

Η συντηρητική θεραπεία της γυναικείας ακράτειας περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής με αντιχολινεργικά φάρμακα για τις περιπτώσεις επιτακτικής ακράτειας.

Όταν η συντηρητική θεραπεία δεν φέρει αποτέλεσμα υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές:

Τοποθέτηση ταινίας ακράτειας (TVT ή TOV)

Η ταινία ακράτειας τοποθετείται κάτω από την ουρήθρα της ασθενούς βοηθώντας την να κλείνει καλύτερα και συνίσταται σε περιπτώσεις όπου δεν παρατηρείται ταυτόχρονη πρόπτωση της ουροδόχου κύστης. Η ταινία τοποθετείται από τον Δρ. Κωνσταντίνο Λεντάρη με γενική ή επισκληρίδιο αναισθησία. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 20 λεπτά και η ασθενής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για μια μόνο ημέρα.

Ρομποτική Ιεροκολποπηξία

Botox Ουροδόχου Κύστεως

Πολυμέσα