1320X318 header kliniki LENTARIS

1320X318 header kliniki LENTARIS

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΟΥΡΗΤΗΡΕΚΤΟΜΗ

Στις περιπτώσεις καρκίνου του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος (συχνότερα σε ουροθηλιακό καρκίνωμα) μπορεί να χρειαστεί νεφροουρητηρεκτομή.

Ο Χειρουργός-Ουρολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης είναι εξειδικευμένος στη ρομποτική χειρουργική και διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε επεμβάσεις ρομποτικής νεφροουρητηρεκτομής.

Η ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή, μέθοδος την οποία εφαρμόζει ο Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης, διασφαλίζει το βέλτιστο ογκολογικό αποτέλεσμα, ελαχιστοποιώντας την ταλαιπωρία, τον πόνο, το χρόνο νοσηλείας και ανάρρωσης, καθώς και τον κίνδυνο επιπλοκών από το χειρουργείο.

Διαδικασία Ρομποτικής Νεφροουρητηρεκτομής

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης πλοηγεί τους ειδικούς ρομποτικούς βραχίονες με τη βοήθεια ενός υπολογιστή που προσομοιώνει τις κινήσεις του χειρουργού. Μέσω της τρισδιάστατης απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας και της ψηφιακής μεγέθυνσης του χειρουργικού πεδίου, ο χειρουργός λειτουργεί σαν να βρίσκεται μέσα στο σώμα του ασθενούς. Η απαράμιλλη ακρίβεια, ευελιξία και σταθερότητα κινήσεων που προσφέρει το ρομποτικό σύστημα σε συνδυασμό με την μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση που διαθέτει ο Δρ. Κωνσταντίνος Λεντάρης στη συγκεκριμένη μέθοδο, καθιστούν την ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή την ιδανική χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος.

Πλεονεκτήματα Ρομποτικής Νεφροουρητηρεκτομής

  • Αποφεύγονται οι μεγάλες τομές
  • Σχεδόν μηδενική απώλεια αίματος, ώστε να μην χρειαστεί μετάγγιση
  • Μικρότερος πόνος και μειωμένη νοσηρότητα μετά το χειρουργείο
  • Μειωμένος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο
  • Μειωμένος χρόνος ανάρρωσης και επιστροφής στην καθημερινότητα
  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Ελαχιστοποίηση κινδύνου πιθανών επιπλοκών από το χειρουργείο